duševní flexibilita

Duševní flexibilita je schopnost změnit způsob myšlení nebo jednání podle měnící se situace. Jinými slovy, duševní flexibilita člověku umožňuje oprostit se od dříve naučených reakcí a „pružně“ se přizpůsobit požadavkům nové situace.