tracheobronchitida

Tracheobronchitida je odborný název pro zánět průdušnice a průdušek.

Viz také průdušnice (lat. trachea), bronch(o)-, -itida.