anxiózní porucha osobnosti

Anxiózní porucha osobnosti je jiný název pro vyhýbavou poruchu osobnosti.

Viz také porucha.