žlučové cesty

Žlučové cesty je souhrnné označení pro soustavu žlučovodů – tedy přirozeně se vyskytujících „trubiček“ v živém organismu, kterými protéká žluč.

Viz také žluč.