disociální porucha osobnosti

Disociální porucha osobnosti neboli antisociální porucha osobnosti je jednou z poruch osobnosti. Příklady chování postiženého člověka jsou následující:

  • ignoruje sociální/společenská pravidla,
  • nemá pocit viny („mohou za to ti ostatní“),
  • má sklon k násilí,
  • bezcitná lhostejnost, necitlivost ke druhým,
  • někdy dokážou navenek působit šarmantně („vlk v rouše beránčím“),
  • páchá trestné činy,
  • disociální porucha osobnosti se může vyskytovat zároveň se závislostí na alkoholu nebo jiných drogách.

Viz také porucha.

Související příspěvky: