histrionská porucha osobnosti

Histrionská porucha osobnosti je jednou z poruch osobnosti. Příklady chování postiženého člověka jsou následující:

  • chová se teatrálně (má sklon k „dramatickým výstupům“),
  • nechá se snadno ovlivnit ostatními,
  • vyhledává vzrušení a aktivity, kde může být středem pozornosti,
  • přisuzuje velkou roli své vlastní atraktivitě.

Viz také porucha.

Související příspěvky: