narcistická porucha osobnosti

Narcistická porucha osobnosti je jednou z poruch osobnosti. Příklady chování postiženého člověka jsou následující:

  • má sníženou schopnost přijímání kritiky,
  • vyznačuje se přílišným sebevědomím,
  • zároveň má (většinou nevědomé) pocity méněcennosti,
  • má velmi silné nutkání být vždy středem pozornosti.

Viz také porucha.

Související příspěvky: