schizoidní porucha osobnosti

Schizoidní porucha osobnosti (pozor, nezaměňovat se schizofrenií!) je jednou z poruch osobnosti. Příklady chování postiženého člověka jsou následující:

  • je samotářský,
  • je zdánlivě nebo skutečně chladný až lhostejný vůči ostatním,
  • má skrytou touhu po uznání,
  • drží si odstup od ostatních, může působit uzavřeně a nepřístupně,
  • stahuje se do svého světa fantazie.

Viz také porucha.

Související příspěvky: