přetrvávající poruchy nálady

Přetrvávající poruchy nálady je jiný název pro perzistentní afektivní poruchy.

Viz také porucha.