DMD

DMD je zkratka pro Duchennovu svalovou dystrofii.