MMSE

MMSE je jednoduchý test, který se používá při diagnostice demence. Zkratka pochází z anglického názvu Mini-Mental State Examination. V rámci MMSE lékař hodnotí pacientovu paměť, orientaci v prostoru a čase, dále pozornost, řeč, dodržování pokynů, čtení, psaní a kreslení.

Související příspěvky: