kognitivní rehabilitace

Kognitivní rehabilitace je forma rehabilitace, která se zaměřuje na aktivizaci kognitivních funkcí – např. paměti, pozornosti, jazyka, časové a prostorové orientace apod. Cvičení lze provádět individuálně nebo ve skupinách, nejlépe pod vedením terapeuta (případně vyškolených členů rodiny, zejména jedná-li se o pacienta s demencí). U pacientů s mírnou až středně závažnou demencí některé studie poukazují na mírný přínos kognitivní rehabilitace pro kognitivní výkon a běžné denní činnosti.

Viz také kognitivní, rehabilitace.

Související příspěvky: