ADT

ADT je zkratka název pro androgen deprivační terapii.