SAE

SAE je zkratka pro subkortikální arteriosklerotickou encefalopatii neboli Binswangerovu chorobu.