Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Úmluva o lidských právech a biomedicíně je mezinárodní úmluva Rady Evropy o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny.
Vyhledat „Úmluva o lidských právech a biomedicíně“ na NZIP