libido

Libido neboli sexuální touha je touha po sexuální aktivitě, která je u dospělých lidí přirozená. Libido je ovlivněno biologickými, psychologickými a sociálními faktory. Z biologického hlediska je libido u regulováno pohlavními hormony (především testosteron) a souvisejícími neurotransmitery (zejména dopamin). Libido však mohou i ovlivňovat sociální faktory, jako je práce či rodina, a také vnitřní psychologické faktory, jako je individuální osobnost, míra stresu, problémy v partnerském vztahu apod. Libido může být ovlivněno rovněž zdravotním stavem, užíváním léků, životním stylem a věkem.

Související příspěvky: