PSA

PSA je zkratka pro prostatický specifický antigen.