protozoární

Protozoární znamená „způsobený prvoky“ (lat. Protozoa). Příklady protozoárních onemocnění jsou toxoplazmóza a trichomoniáza.