orgánové onemocnění

Orgánové onemocnění je jakékoli onemocnění, při kterém dochází ke změně struktury nějakého orgánu nebo jeho části.

Viz také funkční onemocnění, funkční porucha.