spinaliom

Spinaliom je jiný název pro spinocelulární karcinom.