HNPCC

HNPCC je jiný název pro „hereditární nepolypózní kolorektální karcinom“ neboli Lynchův syndrom.