adolescent

Adolescent je výraz pocházející z latiny a doslova znamená „dospívající“. Mezi adolescenty jsou obvykle počítáni mladí lidé ve věkovém rozmezí přibližně 13–19 let.