cirkumcize

Cirkumcize je odborný název pro obřízku.