konglutinace

Konglutinace je jiný název pro primární fimózu.