IGT

IGT je zkratka pro porušenou glukózovou toleranci.