tělní oběh

Tělní oběh je jiný název pro systémový oběh.