plicní kmen

Plicní kmen je jiný název pro plicnici.