adjuvantní

Adjuvantní je výraz pocházející z latiny a doslova znamená „pomocný“ nebo „podpůrný“. V souvislosti s lékařstvím se nejčastěji používá ve smyslu adjuvantní léčby (jako součást protinádorové léčby).