FNAB

FNAB je zkratka pro aspirační biopsii tenkou jehlou.