žlázová tkáň

Žlázová tkáň je jiný název pro žlázový epitel.

Viz také tkáň.