dopaminergika

Dopaminergika je jiný název pro agonisty dopaminu.