kontinentní

Výraz kontinentní označuje člověka, který je schopen udržet moč či stolici (tzn. převážná většina zdravé populace). Neschopnost udržení moči či stolice se označuje jako inkontinence (inkontinence moči, resp. inkontinence stolice); takový člověk je označován jako inkontinentní.