kontinentní

Kontinence je schopnost udržení moči nebo stolice.

Odvozené přídavné jméno kontinentní označuje člověka, který je schopen udržet moč či stolici (tzn. převážná většina zdravé populace).

Opakem kontinence je inkontinence.