SpO2

SpO2 je zkratka pro saturaci periferní krve kyslíkem.