SvO2

SvO2 je zkratka pro saturaci žilní krve kyslíkem.