SaO2

SaO2 je zkratka pro saturaci tepenné krve kyslíkem.