FSH

FSH je zkratka pro folikulostimulační hormon.