NEC

NEC je zkratka pro nekrotizující enterokolitidu.