neuromuskulární onemocnění

Neuromuskulární onemocnění je jiný název pro nervosvalové onemocnění.