PCOS

PCOS je zkratka pro syndrom polycystických ovarií.