Karnofského skóre

Karnofského skóre neboli KPS (zkratka pochází z anglického názvu Karnofsky Performance Status) je standardní způsob měření schopnosti onkologických pacientů vykonávat běžné úkony. Karnofského skóre se pohybuje v rozmezí od 100 % (normální stav, bez obtíží, bez známek onemocnění) do 0 % (smrt). Vyšší skóre znamená, že pacient je lépe schopen vykonávat každodenní činnosti. Karnofského skóre lze použít k určení prognózy pacienta, k měření změn ve schopnosti pacienta „fungovat“ v každodenním životě, případně i k rozhodnutí, zda by pacient mohl být zařazen do klinické studie.