IPF

IPF je zkratka pro idiopatickou plicní fibrózu.