anomálie

Anomálie je odchylka od normy – tedy cokoli, co se odchyluje od standardního, normálního nebo očekávaného stavu.