pohlavní znaky

Pohlavní znaky jsou vlastnosti, kterými se vzájemně liší jednotlivá pohlaví (muži a ženy, resp. chlapci a dívky). Rozlišujeme primární pohlavní znaky a sekundární pohlavní znaky.