souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku neboli SPC (zkratka pochází z anglického názvu summary of product characteristics) je poměrně obsáhlý dokument, který obsahuje veškeré podstatné informace související s používáním léčivého přípravku, jeho dávkování, indikace, interakce, nežádoucí účinky, farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti a také informace o správném uchovávání léku a držiteli rozhodnutí o registraci. Jde v podstatě o odbornou informaci zejména pro lékaře a farmaceuty, zatímco pro pacienty je určen příbalový leták.