pesticidy

Pesticidy jsou látky určené k hubení škůdců. Výrazem „škůdci“ přitom mohou být označovány různé druhy hmyzu, rostlin (tzv. plevele), ale i řada dalších organismů (měkkýši, ptáci, savci, ryby, různé mikroorganismy apod.), kteří z pohledu člověka ničí majetek, zemědělskou úrodu, šíří nemoci nebo způsobují jiné obtíže. Mezi pesticidy se řadí herbicidy, insekticidy, fungicidy, akaricidy apod.

Odvozené přídavné jméno je pesticidní.