malabsorpce

Malabsorpce je odborný název pro poruchu vstřebávání.