ARDS

ARDS je zkratka pro syndrom akutní dechové tísně.