cukrovka 2. typu

Cukrovka 2. typu je lidové označení pro diabetes mellitus 2. typu.