cukrovka 1. typu

Cukrovka 1. typu je lidové označení pro diabetes mellitus 1. typu.