maniodepresivní psychóza

Maniodepresivní psychóza je starší označení pro bipolární poruchu.